Warsztaty jeździeckie

WARSZTATY JEŹDZIECKIE  „Naturalnie z siodła”

Terminy 2020 rok:

wiosna > 26.03.-29.03. (już brak wolnych  miejsc ) – z uwagi na pandemię wyznaczony nowy termin 11.06.-14.06.2020 

Wobec zwiększonego zjawiska pandemii COVID i nowych  obostrzeń rządowych dla hoteli i gastronomii obowiązujących na okres od 24.10.2020 do 29.11.2020, podobnie jak wiosną przesuwamy terminy wszystkich edycji warsztatów jesiennych . Ponieważ rokowania co do sytuacji w grudniu  są niepewne , dlatego jako bezpieczne przyjmiemy terminy w styczniu 2021. Mamy nadzieję, że wystarczy zgłoszonym uczestnikom cierpliwości i zaakceptują terminy „warsztatów zimowych” 🙂

 5.11. – 08.11. (już brak miejsc) – przesunięty na 7.01.-10.01.2021

 12.11.-15.11. (już brak miejsc ) przesunięty na 14.01.-17.01.2021

+ na wniosek jeźdźców jeszcze trzeci termin 19-22.11. ( już brak wolnych miejsc) przesunięty na 21.01.-24.01.2021

Każdego roku organizowane są dwie sesje (wiosna, jesień) intensywnych  zajęć podnoszących umiejętność zastosowania metod naturalnych w praktyce jazdy konnej. Zgodnie z naszą  specjalnością –  spotkania warsztatowe ukierunkowane są na  prawidłową komunikację „z siodła” i zastosowanie tych metod  dla trudniejszych elementów jeździectwa jakimi są: ujeżdżanie (dresaż) i skoki przez przeszkody. Nie zabraknie oczywiście i innych elementów :-), szczególnie dla osób zainteresowanych tradycją polskiej szkoły jazdy XVIIw.

Program.

Zajęcia są skierowane dla jeźdźców i właścicieli koni, którzy chcą lepiej rozumieć się z koniem.  Pozwolą one nie tylko rozpoznać myśli i słowa koni (które tak często do nas kierują – a my ich nie rozumiemy), ale przede wszystkim nauczyć się wykorzystać tę umiejętność  w treningu. Prezentowane ćwiczenia pozwolą redukować napięcie przed i w czasie treningu zarówno konia – jak i jeźdźca. Nauczą uczestników pozbyć się niektórych własnych obaw oraz w dużej zgodzie z koniem realizować własny cykl szkoleniowy.

Warsztaty skierowane są dla tych osób , które  szukają czegoś nowego ale i dla tych jeźdźców , którzy sądzą że właściwie już większość rzeczy potrafią. Pokazane metody odkryją przed nimi zupełnie nowe doznania, a formy ćwiczeń sprawią iż niektóre dotychczas wykonywane zadania okażą się łatwiejsze. Dla wszystkich jeźdźców, którzy chcieliby poprawić swoje dotychczasowe umiejętności ale intensywniej niż w trakcie normalnych , rutynowych zajęć.

Wszyscy uczestnicy (max. 12 osób w jednym terminie) zostają na podstawie własnych dotychczasowych umiejętności podzieleni na mniejsze zespoły odpowiadające im poziomem. W nawiązaniu do ramowego programu dla każdej z grup i ich uczestników ustalony jest szczegółowy plan. W ciągu dnia zespół ma dwa intensywnie prowadzone zajęcia w siodle (przed i po obiedzie) po 1-2 h każda – a wieczorem podsumowanie teoretyczne wraz z analizą dnia (na podstawie nagranej dokumentacji filmowej w czasie zajęć).   Każda edycja  warsztatów ma za zadanie bardzo indywidualną pracę z jeźdźcem redukującą personalne blokady i zwracającą dużą uwagę na niuanse techniczne jazdy naturalnej

(uwaga: w warsztatach mogą wziąć udział jeźdźcy z minimalnymi „progowymi” umiejętnościami :  swobodną  jazdą kłusem i początkami galopu)

Warsztaty zaczynają się pierwszego dnia o g.11.30 – spotkaniem organizacyjnym.

 
Dzień 1

 • Elementy treningu „z ziemi”, zaufanie konia i jeźdźca
 • Dosiad naturalny – podstawowy warunek pewności
 • Prawidłowe bodźce dla umiejętnego i swobodnego prowadzenia konia.

Dzień 2

 • Kombinacja ujeżdżeniowa
 • Swobodne prowadzenie
 • Pewność  manewrowania na różnych prędkościach
 • Elementy jazdy „lisowskiej” – repelony

Dzień 3

 • Skoki – radość konia i jeźdźca. Czytelne impulsy dla skoku.
 • Umiejętność naturalnego skoku (koń i jeździec rozluźnieni).
 • Dalsze elementy jazdy „lisowskiej” – biała broń z siodła
 • Elementy crossu jeździeckiego

Dzień 4 – Jazda terenowa – detale i niuanse

Koszt warsztatów (od 11.30 dnia pierwszego do 14.00 dnia czwartego) obejmujący nocleg w pok. 2- lub 1- osobowym (należy zaznaczyć) pełne wyżywienie, zajęcia i jazdę konną  – 995 zł/os.

(osoba towarzysząca – 560 zł/os.)

 Rezerwacja miejsc po wysłaniu zgłoszenia biuro@jansowo.pl z tematem „warsztaty jeździeckie” i wskazaniem terminu. (Uwaga: ilość miejsc ograniczona)