Warsztaty osobowości

 

konie i my warsztaty osobowosci

DLA WSZYSTKICH OSÓB – W OGÓLE NIE TRZEBA ZNAĆ ZASAD  JAZDY KONNEJ.  ALE BYĆ CIEKAWYM SIEBIE!! Jak można zmienić swoje nastawienie do życia pod wpływem inspiracji koni.

Dodatkowy walor dla jeźdźców – Jak można wzbogacić swoje relacje z końmi poprzez ich głębsze zrozumienie.

Jednodniowe warsztaty są skierowane dla grup zorganizowanych (firmy)  , rezerwujących szkolenie na wyłączność.  Szczegółową ofertę kosztową wysyłamy po przesłaniu zapytania i wskazaniu ilości osób.

Organizowane są też otwarte szkolenia dla indywidualnych zgłoszeń. Koszt udziału wynosi 155 zł/os. ( w tym serwis kawowy , materiały szkoleniowe).         Najbliższe szkolenie Nd 28.02.2016

Zgłoszenia drogą mailową:  biuro@jansowo.pl  ( zastrzega się odwołanie terminu przy niedużej  liczbie zgłoszeń)

Program szkolenia:  „Czego możemy nauczyć się od koni”

Czas trwania (10.30 – 18.00)

Wykład 1 : Język koni  a  mowa ludzka. (1 godz.)

Omówienie cech głównych uniwersalnego języka , którym posługują się rodziny zwierząt kopytnych – w tym koni.

Wskazanie różnic w komunikacji między zwierzętami  a komunikacji między ludźmi. Zasadnicze różnice  między komunikacją  zwierząt uciekających ( konie) a komunikacją drapieżników ( ludzie)

Ćwiczenie praktyczne:  Na maneżu znajduje się grupa koni . Uczestnicy w ciągu 15 minut rozpoznają  podstawowe słowa wymieniane między poszczególnymi osobnikami, „wyłapują” podstawy ich komunikacji.

Wykład 2: Stosunki między osobnikami. (1 godz.)

Jakie zasady kierują życiem koni. Jak konie żyją w stadzie. Jakie cechy osobowości mają konie. Które  konie mają określone miejsce w stadzie.

Wskazanie podobieństw i różnic w stosunku do ludzi. Jakie  cechy  ludzkie pozwalają zająć określone miejsce w grupie.  Czy jest podobieństwo koni i ludzi?

Jak pokonać strach przed nieznanym osobnikiem.

Ćwiczenie praktyczne (ok.1 godz.) :  Na maneżu znajduje się grupa koni zainteresowanych swoimi sprawami.  Poszczególni uczestnicy szkolenia mają za zadanie w ciągu maks. 3-4 minut/os. zainteresować sobą  wybranego osobnika , teoretycznie podobnego charakterem.

Wykład 3: Współpraca. ( 1 godz.)

Jak uczą się konie. W jaki sposób konie ze sobą współpracują . Kto jest przywódcą a kto wykonawcą.  Kiedy konie chętnie pracują ?

Kiedy ludzie są ze sobą dla przyjemności , jak tworzą się grupy towarzyskie.  Jaki jest sposób doboru zespołu w pracy.

Czy można wykorzystać  „metodę końską” do budowania ludzkiego zespołu?

Ćwiczenia praktyczne (ok.1 godz.) : Każdy z uczestników dostaje przydzielonego konia. Jego zadaniem jest „wyprowadzić go na spacer” . Oprócz tego musi „namówić go” do wykonywania pewnych ćwiczeń.

Wykład 4: Czego mogą nas nauczyć konie. ( 1 godz.)

Wykorzystując  obserwację życia koni można zmienić i poprawić nasze relacje ludzkie:

– stosunki między rodzicami i dziećmi

– „bezstresowe” metody wychowani dzieci

– motywacja do pracy

– kierowanie zespołem ( sztuka słuchania)

Pokaz końcowy:  Jak można wykorzystać  dobrze zbudowane relacje między człowiekiem i koniem do  współpracy podczas  jazdy konnej.